HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY
IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
“Őrizzük tehát gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek,     s ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő.”   Ipolyi Arnold
Részlegünket Tóth Sándor tanítóról neveztük el, aki Törökszentmiklós első összefoglaló v árostörténetének írója, összeállítója volt. Feladatunk a Törökszentmiklóssal (Balaszentmiklós) és a környező kistelepülésekkel foglalkozó dokumentumoknak, helyi szerzők műveinek, helyi kiadók és nyomdák termékeinek, helyi személyekről szóló irodalomnak gyűjtése, szolgáltatása a Butyka Béla Helytörténeti Gyűjteménnyel. Tartalmuk alapján az egészben vagy részben városunkkal kapcsolatos munkákat gyűjtjük. A nyomtatott dokumentumok (könyvek, újságok, térképek) mellett egyéb információhordozók (mikrofilmek, CD-ROM-ok, videofilmek, DVD-k) anyaga is megtalálható nálunk. Mikrofilmállományunk segítségével beleolvashat régi törökszentmiklósi folyóiratokba, ill. kutathat egyházi felekezeti anyakönyvekben kizárólag saját családi vonatkozásokat. Részlegünk segíti a kutatók, szakdolgozatírók, általános és középiskolai tanulók, felsőoktatásban tanulók kutatómunkáját, illetve mindenkit, aki városunk múltja és jelene iránt érdeklődődik. Támogatjuk helyismereti kiadványok megjelentetését. A helyismereti gyűjtemény anyaga értéke és a korlátozott példányszám miatt csak helyben használható, ill. a szerzői jogi törvény rendelkezéseinek betartásával a dokumentum egy részéről másolat kérhető. A megyei könyvtárban, ill. múzeumban, az OSZK-ban, illetve internetes adatbázisokban lévő dokumentumokról adunk tájékoztatást, beszerezzük a kért anyagok másolatait. Folyamatosan digitalizáljuk régi és közelmúltbéli helyi lapjainkat, amelyek egy része katalógusunkból az interneten is elérhető. Kiemelt feladatunk könyvtárunk névadója, Ipolyi Arnold munkáinak és a róla szóló irodalomnak teljeskörű gyűjtése. Két állandó kiállítás tekinthető meg egyénileg, illetve csoportoknak: Ipolyi Arnold életéről, műveiből, illetve Zsigray Julianna hagyatékának egy szeletéből, műveiből. Webajánló helyismereti kutatóknak Jász-Nagykun-Szolnok megyei Levéltár, Szolnok Egyházmegyei Levéltár, Eger Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár, Debrecen Damjanich János Múzeum, Szolnok Hasznos webhelyek Magyar Országos Levéltár Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Életrajzi Index Arcanum Tartalomszolgáltató Magyar Levéltári Portal Családfakutatók információs oldala Magyar családtörténeti web archívum és fórum Magyar Családtörténeti Szemle repertóriuma. 1935-1944. (összeáll.: Hernádi László) Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1891-1913. Magyar Életrajzi Lexikon (Főszerk.: Kenyeres Ágnes)
TÓTH SÁNDOR HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY
Hírek Hírek NAPTÁR NAPTÁR Intézmény Intézmény Könyvtár Könyvtár Helyismeret Helyismeret Közművelődés Közművelődés Múzeum Múzeum Civil Szervezetek Civil Szervezetek Kapcsolat Kapcsolat FOTÓGALÉRIA FOTÓGALÉRIA Kulturális Csoportok Kulturális Csoportok .
TÓTH SÁNDOR
IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPPONT   5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, PÁNTHY ENDRE ÚT 2-6. Telefon: 06 56 390-011     e-mail: tmiklos@mail.ivk.hu     facebook  Copyright  ©2016-2018 IKMKK All Rights Reserved Design by: MICHEL.MCH
ARCHIVUM-HONLAP 2012-2013-2014 MIKLÓS TV IPOLYI KULTURÁLIS KÖZPONT FACEBOOK IPOLYI  KÖNYTÁR BLOG GOOGLE YouTUBE NYITVATARTÁS ONLINE KATALÓGUS BELÉPÉS/HOSSZABBÍTÁS ZSIGRAY JULIANNA SZÍNHÁZTEREM KISTÉRSÉGI TELEVÍZIO FM 89,6 RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS