A KÖNYVTÁR
IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
“Őrizzük tehát gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek,     s ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő.”   Ipolyi Arnold
A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, a város és a kisrégió legnagyobb kulturális intézménye. A lakosság valamennyi szegmensének biztosítja az esélyegyenlőségre törekedve a könyvtári szolgáltatásokat. Mint az országos könyvtári rendszer része biztosítja a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra, rekreációra. Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával, és a könyvtári szolgáltatások szervezésével biztosítja:     A város és a kistérség számára a releváns tartalomszolgáltatást.     Törekszünk az esélyegyenlőségre, a hátrányos helyzetű olvasók minél magasabb színvonalú ellátására.     Segítjük a könyvtár sajátos eszközeivel a városban működő oktatási intézményeket.     Támogatjuk a lakosság egész életen át tartó tanulását. Tanfolyamok, használóképzések szervezésével is.     Segítjük a lakosság elektronikus ügyintézését, eMagyarországPontot működtetünk.     Hozzájárulunk a kulturális, művészeti terület megismeréséhez.     Segítjük a szabadidő hasznos eltöltését.     A helyi értékek feltárása, megőrzése és közzététele kiemelt célunk. Névadónkhoz Ipolyi Arnoldhoz kapcsolódó irodalmat kiemelten gyűjtjük. Az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ a fenntartó városi önkormányzat terveivel összhangban évek óta tudatosan formálja arculatát, szolgáltatásainak, marketing tevékenységének, mindennapi munkájának célja az olvasók minőségi kiszolgálása, a releváns dokumentum, információ biztosítása. A könyvtárosok rendelkeznek mindazon szakmai ismerettel, hivatástudattal, szakmaszeretettel, amelyek alkalmassá teszik őket a könyvtári szolgálat ellátására a szakma szabályai szerint.
A KÖNYTÁR KÜLDETÉSNYILATKOZATA
Megújult könyvtári környezetben várjuk olvasóinkat. A hozzánk látogatókat nagyobb és megújult kölcsönözhető állomány, új könyvtári számítógépek, sokszínű szolgáltatások várják. A könyvkölcsönzés a megszokott feltételekkel vehető igénybe. Felnőtt olvasóink több mint 90 000 kötetből válogathatnak szépirodalmi, lletve ismeretterjesztő művekből. A vakok és gyengénlátók számára több száz kötetes hangoskönyv-állomány áll rendelkezésre kazettán és egyre nagyobb számban CD-n. Igénybevételüket lejátszó eszköz kölcsönzésével is meg tudjuk könnyíteni. Könyvtárunk, könyvespolcaink, Internet-hozzáféréseink mozgássérült olvasóink részére is könnyen megközelíthetőek és használhatóak. Fogadjuk az egyéni és csoportos látogatókat is. Megújult napfényes folyóirat-olvasónkban kényelmes fotelekben olvasgathatnak a hozzánk járó 150 féle újság közül. Itt mindenki számára hozzáférhetők az országos napilapok, a hirdetési újságok, a magazinok, szaklapok és a sokak által kedvelt bulvárlapok is. Európai Információs Pont segíti olvasóinkat abban, hogy minél többet megtudjon az Európai Unióról, annak történetéről, működéséről, pályázatairól. Könyvtári látogatók számára ingyenes szolgáltatások: megtekintheti a könyvtár épületét; olvashat a folyóirat-olvasóban; tájékoztatást kérhet könyvtárunk, illetve más könyvtárak szolgáltatásairól; helyben használhatja a kölcsönözhető gyűjteményt; részt vehet rendezvényeinken; használhatja a könyvtári katalógust. Térítés ellenében kérheti telematikai szolgáltatásainkat: színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás, hőkötés, laminálás, meghívók, plakátok szerkesztése, elkészítése, és még jó néhány más szolgáltatásunk is iénybe vehető. Az olvasóteremben eMagyarország pont működik. Nyolc internetes számítógép használható. Képzett eTanácsadó könyvtáros segíti a keresést, az információszerzést, az elektronikus ügyintézést az Ügyfélkapu rendszerében. Könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások: szabályzatunk szerint meghatározott számú könyv kölcsönzése meghatározott időre (magyar- és idegen nyelvű könyvek), hangoskönyv-kölcsönzés; nyomtatott dokumentumok helyben használata; folyóiratok régebbi számainak kölcsönzése; könyvtárközi kölcsönzés igénybe vétele. Olvasóinknak lehetőségük van a kölcsönzésben lévő művekre előjegyzést kérni, a könyvek kölcsönzési határidejét meghosszabbítani még a lejárat előtt személyesen, telefonon, illetve egyedi belépéssel - otthonából - webes felületünkön keresztül is. Online katalógusunkból ezen szolgáltatásaink éjjel-nappal igénybe vehetők. Beiratkozási díj: Felnőtteknek: 1200 Ft/év ... Diákoknak: 600 Ft/év ... Nyugdíjasoknak: 720 Ft/év ... 16 év alatt és 70 év felett díjtalan.
FELNÖTT RÉSZLEG OLVASOTEREM
Az olvasóterem állományát regisztráció után díjmentesen lehet használni. A részleg dokumentumai segítik a kutatást, a gyors tájékozódást, a szakdolgozatírást. Szakterületi alapművek, tudományok összefoglaló kézikönyvei, lexikonok, enciklopédiák, szöveggyűjtemények, antológiák, szótárak, térképek, művészeti albumok, címtárak, közlönyök, stb. állnak olvasóink rendelkezésére. Olvasótermünkben válogatást találhatnak a magyar- és a világirodalom klasszikus szépirodalmi munkáiból. Az olvasótermi könyvek kölcsönzésére is van lehetőség: csak hétvégére, azaz a szombati zárástól a keddi nyitásig a könyv értékéhez igazodva 5000 Ft-tól 20 000 Ft-ig terjedő letéti díj ellenében. Elektronikus adatbázisok használatára is itt van lehetőség (pl. CD-jogtár, Magyar mezőgazdaság bibliográfiája, Heti Világgazdaság, Magyarország - Budapest térkép, stb.). Az olvasóterem helyet ad nyelvtanfolyamoknak, a különféle irodalmi programoknak, előadásoknak és ünnepi eseményeknek. Rendszeresen tartunk középiskolásoknak kézikönyvtár-használati órákat. Itt tartja foglalkozásait a Könyvbarát kör.
Hírlapolvasó helyiségünk a földszinten kialakított felnőtt részlegünkből nyílik. Kellemes, tágas, megújult környezetben várjuk az olvasni vágyókat. A teremben elhelyezett televízión lehetőség nyílik a helyi kábel tv műsorának megtekintésére is. A hírlapolvasó állományát regisztráció után díjmentesen lehet igénybe venni helyben használatra. 140 folyóirat régi és új kiadványai állnak az olvasók rendelkezésére. A folyóiratok meghatározott részét, a felnőtt részlegben történő beiratkozás ellenében kölcsönözni is lehet. Az újságok legfrissebb számai a polcokon betűrendben jól áttekinthetően megtalálhatóak. Az idei évi kiadványok régebbi számai az alsó és a felső polcokon vannak elhelyezve. A napilapok az asztalokon található tárolókban kerülnek elhelyezésre, melyekből az olvasó kedvére válogathat. Az általános és vegyes tartalmú napilapok, hetilapok mellett vannak alkalmanként megjelenő szakfolyóiratok is a különféle érdeklődési körű olvasóknak. Gyűjtjük a helyileg megjelent kiadványokat is. Tartalmukat tekintve a következő témakörökben találhatunk folyóiratokat: Felnőtt Hírlapolvasóban megtalálható: Felnőtt Hírlapolvasó - 168 Óra - 2000 - Aetas - Alföld - Autó-Motor - Baba Magazin - Balkon - Bárka - Best - Beszélő - Blikk - Burda - Családi Lap - Európai Tükör - Édes Anyanyelvünk - Élet és Irodalom - Élet és Tudomány - Életünk - Elixír Magazin - Esély - Eső - Eszmélet - Fejlesztő Pedagógia - Figyelő - Filmvilág - Fordulópont - Fotóművészet - Forrás - Fórum - Földgömb - Galaktika - Heti Válasz - Hitel - Holmi - Honismeret - Hungarian Review - HVG - Impulser Magazin - Irodalomtörténet - Jelenkor - Kalligram - Kassai Figyelő - Képmás - Kertbarát Magazin - Kiskegyed - Kismama - Kistermelők - Kommentár - Korall - Kortárs - Korunk - Könyvhét - Könyv és Nevelés - Könyv, Könyvtár, Könyvtáros - Könyvtári Figyelő - Könyvtári Levelezőlap - Köz-Gazdaság - Kritika - Lakáskultúra - Látó - Magyar Építőművészet - Magyar Horgász - Magyar Iparművészet - Magyar Könyvszemle - Magyar Műhely - Magyar Napló - Magyar Nemzet - Magyar Nyelvőr - Magyar Pedagógia - Magyar Szemle - Magyar Teátrum - Magyar Tudomány - Moldvai Magyarság - Mozgó Világ - Múzeumcafé - Műemlékvédelem - Műhely - Műút - Művelődés - Nagyvilág - National Geographic - Nemzeti Sport - Népszabadság - Nők Lapja - Nők Lapja Konyha - Otthon - Óvodai Nevelés - Ötlet Mozaik - Pannon Tükör - PoLíSz - Prae - Prágai Tükör - Praktika - Príma Konyha - Rubicon - Story - Süni - Szabad Föld - Századok - Székelyföld - Szépirodalmi Figyelő - Színház - Szociális Menedzser - Tanító - Természetgyógyász Magazin - Természet Világa - Tiszatáj - Tudományos és Műszaki Tájékoztatás - Történelmi Szemle - Ufó Magazin - Új Forrás - Új Könyvpiac - Új Művészet - Új Néplap - Új Pedagógiai Szemle - Valóság - Vigília - Várak, Kastélyok, emplomok - Világtörténet - Zenekar A gyermeklapok könyvtárunk gyermek részlegében; a számítástechnikával, zene- és filmvilágával foglalkozó kiadványok a Zenei és Médiatárban kerültek elhelyezésre. A legfrissebb számok helyben olvashatók, a régebbi kiadványok kölcsönözhetők is.
HÍRLAPOLVASÓ eMAGYARORSZÁG
Könyvtárunk felnőtt részlegében eMagyarország pont működik, mely nyitvatartási időben bármely állampolgár rendelkezésére áll. Könyvtáros kollégánk szakértő segítséget nyújt a hozzánk betérőknek, hogy az interneten elérhető elektronikus szolgáltatásokat, elektronikus ügyintézést megismerjék és igénybe tudják venni. Ez a szolgáltatás nagy segítséget adhat azon társadalmi csoportoknak, akik kezdő számítógép felhasználók, idegen számukra a világháló használata.
eMAGYARORSZÁG
Vár a gyemrekkönyvtár! 200 m2 / 32.000 kötet könyv / tucatnyi gyermek folyóirat / 4 számítógép / félszáz cd-rom / játékok – kicsiknek és nagyoknak. Könyvtárunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja neked: Kölcsönzés: könyveket és folyóiratokat kölcsönözhetsz Helyben használat: a könyvtár állományát itt helyben lapozgathatod, olvasgathatod, használhatod Előjegyzés: értesítünk róla, ha az általad keresett könyvet visszahozták a könyvtárba. Első alkalommal anyával vagy apával gyere. Ha nem boldogulsz egyedül, bátran és bizalommal fordulj a könyvtároshoz! Valamennyi szolgáltatásunkat igénybe veheti az, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. - Babák és mamák: Baba-Mama (Papa) Klub kéthetente szerdán 10 órától. - Ovisok: Anyával, apával (nagyival, nagytesóval) könyveink segítségével elrepülhetsz Mesebirodalomba. Ha elülted magad a játszótéren kipróbálhatod játékainkat. -Már tudsz olvasni? Iskolába jársz? Segítséget kaptok: iskolai feladatokhoz (házi feladat, kiselőadás, kutatómunka); pályázatok, versenyfeladatok megírásához, megoldásához; a nyelvismereted elmélyítéséhez idegen nyelvű (pl.: angol, német) irodalmat kínálunk egyéni - művészeti, sport, tudományos, szabadidős - érdeklődéshez; unaloműzéshez; műsorok szerkesztéséhez; bármilyen lehetetlen apróságnak, netán butaságnak tűnő kérdés megoldásához, nyári táboraink alkalmával új barátokat szerezhetsz. - Szörfösöknek: Be vagy iratkozva a médiatárba – itt is szörfözhet a neten? zavarnak a felnőttek az internetes olvasóban? IDE is jöhetsz! - Baráti társaságoknak: A kamaszkuckóban dumcsizhattok, játszhattok társasjátékainkkal. - Egyedül vagy? Egy jó könyv segíthet ezen a gondodon. - Felnőtteknek: Baba-Mama (Papa) Klub kéthetente szerdán 10 órától. - Szülőknek: Eltölthetnek egy kellemes napot gyermekükkel, gyermekeikkel mesélve, játszással. A szülők polcán sok gyermekneveléssel kapcsolatos könyvet is találhatnak. - Óvónőknek, pedagógusoknak: Manuális és könyves foglalkozásokkal várjuk tanítványaikkal - előzetes egyeztetés alapján - melyek kapcsolódnak a tananyaghoz, ünnepekhez, évszakokhoz.
GYERMEKKÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁR ZENEI ÉS MÉDIATÁR
- DVD-k: Folyamatosan bővülő gyűjteményünkben minden korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelő filmet. Gyűjtünk meséket; természet- és dokumentumfilmeket, útifilmeket; fantasy – sci-fi – kalandfilmeket; zenés – táncos filmeket, alakformálással foglalkozó dokumentumfilmeket; kosztümös és történelmi filmeket; drámákat, művészfilmeket; vígjátékokat; romantikus filmeket; akció – krimi –  és thrillereket; magyar filmeket minden mennyiségben (kötelező olvasmányokat is).. - CD-k: Gazdag komoly- és könnyűzenei gyűjteménnyel rendelkezünk. Ünnepi alkalmakra is tudunk zenei anyagot biztosítani. - Videokazetták: A gyűjtemény sokszínűségében hasonló a DVD gyűjteményünkhöz. - Hanglemezek: Megtalálhatók a zenetörténet klasszikusai, népzene, irodalmi összeállítások stb. - Kották: Ez a gyűjtemény főleg a klasszikusokra specializálódott. - Folyóiratok: Jelenleg hatféle folyóiratot gyűjt a részleg (Chip, Gamestar, Gramofon, Vox, Bravo, IM, MoziMánia). Szolgáltatások: - Kölcsönzés: Valamennyi DVD, CD és videokazetta kölcsönözhető, ezen kívül folyóirataink régebbi számai is kölcsönözhetők. - Előjegyzés: Kölcsönzésben lévő dokumentumainkra kérhető. - Előjegyzés értesítő: Az olvasó e-mailben és SMS-ben értesítést kérhet beérkezett előjegyzéseiről. - Hosszabbítás: Hosszabbítást kérni nem csak személyesen, hanem telefonon is lehet, illetve honlapunkon saját bejelentkezéssel olvasóink is meghosszabbíthatják a náluk lévő dokumentumokat. - Helyben használat: helyben hallgatás (a részlegben 2 számítógép és különféle zenehallgató készülékek vannak elhelyezve), kották böngészése, folyóiratok olvasása stb. - Internetezési kedvezmény: A Médiatárba beiratkozott olvasóink kedvezményesen internetezhetnek könyvtárunkban. - Filmvetítés: A részlegből nyíló, vetítésre kialakított helyiségben lehetőség van óvodás és iskolás csoportok számára tananyaghoz kapcsolódó filmek megtekintésére. - Házi video felvételek (családi események, ballagás, szülinap stb.) másolását vállaljuk. - NAVA pontként a részlegben biztosítjuk a Nemzeti Audiovizuális Archívum használatát. Beiratkozási díjak: Felnőtteknek: 3000 Ft/év v. 1800 Ft/félév ... Diákoknak: 1500 Ft/év v. 900 Ft/félév  A Médiatárat használhatja minden könyvtári tag, de kölcsönözni külön az e részlegbe beiratkozott olvasóinknak lehet.
Hírek Hírek NAPTÁR NAPTÁR Intézmény Intézmény Könyvtár Könyvtár Helyismeret Helyismeret Közművelődés Közművelődés Múzeum Múzeum Civil Szervezetek Civil Szervezetek Kapcsolat Kapcsolat FOTÓGALÉRIA FOTÓGALÉRIA Kulturális Csoportok Kulturális Csoportok .
IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPPONT   5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, PÁNTHY ENDRE ÚT 2-6. Telefon: 06 56 390-011     e-mail: tmiklos@mail.ivk.hu     facebook  Copyright  ©2016-2018 IKMKK All Rights Reserved Design by: MICHEL.MCH
ARCHIVUM-HONLAP 2012-2013-2014 MIKLÓS TV IPOLYI KULTURÁLIS KÖZPONT FACEBOOK IPOLYI  KÖNYTÁR BLOG GOOGLE YouTUBE NYITVATARTÁS ONLINE KATALÓGUS BELÉPÉS/HOSSZABBÍTÁS ZSIGRAY JULIANNA SZÍNHÁZTEREM KISTÉRSÉGI TELEVÍZIO FM 89,6 RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS