KÖZMŰVELŐDÉS
Őrizzük tehát gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő.” Ipolyi Arnold
5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, PÁNTHY ENDRE ÚT 2-6. Telefon: 06 56 390-011 / e-mail: tmiklos@mail.ivk.hu
Közösségi művelődési feladatai: Az életmóddá váló kultúra társadalomfejlesztővé alakítása Tevékenységével hat a lakosság alkotó kedvének felkeltésére, alkotóképességének kialakítására, formálására és fejlesztésére. Ezért tevékenységi köre: Egyének, csoportok, közösségek számára — lehetőségeihez mérten — színteret biztosit a tevékenységhez. Ifjúsági szabadidős tevékenység Tanfolyamok, táborok szervezése Művelődési folyamatokat megvalósító amatőr művészeti csoportokat, szakköröket működtet. Ismeretek átadása, készségek elsajátítása érdekében tanfolyamokat szervez. Életkori sajátosságoknak megfelelő csoportok, illetőleg azonos érdeklődési körű személyek számára klubokat, köröket hoz létre - tagsági díj fizetése mellett. Törökszentmiklós város közéletének egyik színtere lehetőséget biztosít a különféle pártoknak, intézményeknek, közösségeknek, szervezeteknek, testületeknek, rendezvényeik lebonyolításához-térítési díj ellenében. Rendszeresen, tervszerűen biztosítja a művészeti, népművészeti és egyéb kiállítások megrendezését. A társrendezőkkel együttműködve komolyzenei hangversenyeket és koncerteket szervez. Előadó művészek közreműködésével műsorokat szervez. Tevékenységével segíti az életmódváltást mind az egyén, mind a családok életében. Szervezi és közreműködik a város ünnepein, és nagyrendezvényein. Hagyományteremtő és hagyományápoló pályázatokat hirdet és rendezvényeket szervez. Pl.: Alföldi tájak, emberek országos fotópályázat, Rock karácsony, AZTAQ Tehetségkutató stb. Igény szerint alkotótáborokat és tanfolyamokat szervez. Együttműködik és segíti a városban működő civil szervezetek rendezvényeit. Kapcsolatokat alakít ki és ápol a járás közművelődési intézményeivel, törekszik a járásközponti szerepének megerősítésére. Segíti a településen élő roma etnikum kulturális tevékenységét, programjaikhoz teret és lehetőséget biztosít. Törekszik a külterületi lakosság kulturális ellátásának bővítésére, a helyi kezdeményezések segítésére, a külterületi intézményekbe programot szervez. Tájékoztatást nyújt a megye, a járás és a város kulturális eseményeiről. Szélesíti az intézmény társadalmi bázisát, aktíva hálózatot alakít ki. A kulturális turizmus fejlesztéséhez szakmai segítséget nyújt, a turisztikai rendezvényekhez biztosítja szakembereit. Törekszik a propaganda és információs tevékenység hatékonyságának növelésére együttműködik a helyi médiával. Hivatali és szakmai kapcsolatokat ápol. Törekszik új csoportok, szolgáltatások, programok kialakítására, szervezésére. Az intézményben működő saját csoportok, csak az intézményen keresztül bonyolíthatnak külső tevékenységet, esetleges támogatás, fellépési díj az intézményen keresztül köthető. Az intézmény közművelődési részlegének nyitva tartása, a közművelődési tevékenységhez igazodva: Hétfőtől péntekig naponta 8.00 - 21.00 óráig, Szombaton 8.00 - 12.00-ig Vasárnap zárva. Illetve rendezvényhez igazodóan tart nyitva a hét minden napján.
KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG
IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, PÁNTHY ENDRE ÚT 2-6. Telefon: 06 56 390-011 e-mail: tmiklos@mail.ivk.hu facebook Copyright ©2016-2024 IKK All Rights Reserved Designed by: MMCH
PÉNZTÁR NYITVATARTÁS 2023. NOVEMBER 1-TŐL MUNKANAPOKON 10-18 ÓRÁIG
NYITVATARTÁS KISTÉRSÉGI TELEVÍZIO RÁDIÓ FM 89.6 TÖRÖKSZENTMIKLÓS YouTUBE IPOLYI  KÖNYTÁR BLOG IPOLYI  KÖZMŰVELŐDÉSI  KÖZPONT (official) VÁROSI  INFORMÁCIÓS PORTÁL MIKLÓS TV TÖRÖKSZENTMIKLÓS
Külsős csoportjaink: 1. Gyermek Pszichodráma 2. Red Dance Mazsorett csoport 3. Társastánc csoport 4. Törökszentmiklósi Cukorbetegekért csoport 5. Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület 6. Zumba felnőtt csoport 7. Zumba gold 50+ 8. Zumba Kids & Kids Jr.
Külsős csoportjaink: 1. Baba-Mama Klub 2. Cimbora Klub 3. Családfakutató 4. Filmklub 5. Ipolyi Könyvbarát Kör
Közösségi közművelődési tevékenység saját csoportokban 1. Almásy János Nyugdíjasklub 2. ANIME Klub 3. Barangoló Néptánc Csoport 4. Esély Klub 5. Foltozgatók foltvarró csoport 6. Folton-Folt foltvarrók baráti köre 7. “Játszukegyjót” Társasjáték Klub 8. Júlia Balett Ovis csoport 9. Júlia Balett kisiskolás csoport 10. Kezdő Citera Szakkör 11. LeManGuria Lélektánc 12. MEOSZ Mozgáskorlátozottak Törökszentmiklósi csoport 13. Meridián Senior Torna 14. Miklós Néptáncegyüttes 15. Miklóskák Ovis Nptánccsoport 16. Népdalkör 17. Ovi Angol 18. Santonicolaum Kórus 19. Senior Torna 20. Shotokan Karate Klub 21. Szentmiklósi Fények Fotóklub 22. Szülői Klub 23. Törökszentmiklósi Értékek Klubja 24. Törökszentmiklósi Nő Klub 25. Vadrózsák Citeraegyüttes 26. Winyasa Flow - Dinamikus Jóga