KÖZMŰVELŐDÉS
IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
“Őrizzük tehát gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek,     s ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő.”   Ipolyi Arnold
IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT   5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, PÁNTHY ENDRE ÚT 2-6. Telefon: 06 56 390-011     e-mail: tmiklos@mail.ivk.hu     facebook  Copyright  ©2016-2019 IKK All Rights Reserved Designed by: MMCH
ARCHIVUM-HONLAP 2012-2013-2014
Közművelődési tevékenység Közösségi közművelődési tevékenység saját csoportokban Miklós Néptáncegyüttes felnőtt csoport Miklóska utánpótlás csoportjai, ovis és általános iskolás Törökszentmiklósi Népdalkör és Vadrózsák Citeraegyüttes, Sziporkák Gyermek Citeraegyüttes Aranyfonál Kézimunka Szakkör Butyka Béla Helyismereti Kör Könyvbarátok Köre Baba-mama klub Modellező szakkör Eleven História Almásy János Nyugdíjasklub, Búzavirág Dalkör Júlia gyermekbalett csoportok I – II. Santonicolaum Kórus Közösségi művelődési feladatai: Az életmóddá váló kultúra társadalomfejlesztővé alakítása Tevékenységével hat a lakosság alkotó kedvének felkeltésére, alkotóképességének kialakítására, formálására és fejlesztésére. Ezért tevékenységi köre: Egyének, csoportok, közösségek számára — lehetőségeihez mérten — színteret biztosit a tevékenységhez. Ifjúsági szabadidős tevékenység Tanfolyamok, táborok szervezése Művelődési folyamatokat megvalósító amatőr művészeti csoportokat, szakköröket működtet. Ismeretek átadása, készségek elsajátítása érdekében tanfolyamokat szervez. Életkori sajátosságoknak megfelelő csoportok, illetőleg azonos érdeklődési körű személyek számára klubokat, köröket hoz létre - tagsági díj fizetése mellett. Törökszentmiklós     város     közéletének     egyik     színtere     lehetőséget     biztosít     a     különféle     pártoknak,     intézményeknek, közösségeknek, szervezeteknek, testületeknek, rendezvényeik lebonyolításához-térítési díj ellenében. Rendszeresen, tervszerűen biztosítja a művészeti, népművészeti és egyéb kiállítások megrendezését. A társrendezőkkel együttműködve komolyzenei hangversenyeket és koncerteket szervez. Előadó művészek közreműködésével műsorokat szervez. Tevékenységével segíti az életmódváltást mind az egyén, mind a családok életében. Szervezi és közreműködik a város ünnepein, és nagyrendezvényein. Hagyományteremtő és hagyományápoló pályázatokat hirdet és rendezvényeket szervez. Pl.: Alföldi tájak, emberek országos fotópályázat, Rock karácsony, AZTAQ Tehetségkutató stb. Igény szerint alkotótáborokat és tanfolyamokat szervez. Együttműködik és segíti a városban működő civil szervezetek rendezvényeit. Kapcsolatokat alakít ki és ápol a járás közművelődési intézményeivel, törekszik a járásközponti szerepének megerősítésére. Segíti a településen élő roma etnikum kulturális tevékenységét, programjaikhoz teret és lehetőséget biztosít. Törekszik a külterületi lakosság kulturális ellátásának bővítésére, a helyi kezdeményezések segítésére, a külterületi intézményekbe programot szervez. Tájékoztatást nyújt a megye, a járás és a város kulturális eseményeiről. Szélesíti az intézmény társadalmi bázisát, aktíva hálózatot alakít ki. A kulturális turizmus fejlesztéséhez szakmai segítséget nyújt, a turisztikai rendezvényekhez biztosítja szakembereit. Törekszik a propaganda és információs tevékenység hatékonyságának növelésére együttműködik a helyi médiával. Hivatali és szakmai kapcsolatokat ápol. Törekszik új csoportok, szolgáltatások, programok kialakítására, szervezésére. Az intézményben működő saját csoportok, csak az intézményen keresztül bonyolíthatnak külső tevékenységet, esetleges támogatás, fellépési díj az intézményen keresztül köthető. Az intézmény közművelődési részlegének nyitva tartása, a közművelődési tevékenységhez igazodva: Hétfőtől péntekig naponta 8.00 - 21.00 óráig, Szombaton 8.00 - 12.00-ig Vasárnap zárva. Illetve rendezvényhez igazodóan tart nyitva a hét minden napján.
HÍREK HÍREK NAPTÁR NAPTÁR INTÉZMÉNY INTÉZMÉNY FOTÓGALÉRIA FOTÓGALÉRIA KULTURÁLIS CSOPORTOK KULTURÁLIS CSOPORTOK KÖNYVTÁR KÖNYVTÁR DIGITALIZÁLT ANYAGOK DIGITALIZÁLT ANYAGOK KAPCSOLAT KAPCSOLAT KÖZMŰVELŐDÉS KÖZMŰVELŐDÉS CIVIL SZERVEZETEK CIVIL SZERVEZETEK MÚZEUM MÚZEUM KISTÉRSÉGI TELEVÍZIO RÁDIÓ FM 89.6 TÖRÖKSZENTMIKLÓS YouTUBE IPOLYI  KÖNYTÁR BLOG IPOLYI KULTURÁLIS KÖZPONT FACEBOOK GOOGLE VÁROSI  INFORMÁCIÓS PORTÁL ONLINE KATALÓGUS BELÉPÉS/HOSSZABB. MIKLÓS TV TÖRÖKSZENTMIKLÓS WEBMAIL NYITVATARTÁS ONLINE AKADÁLYMENTES KATALÓGUS