KÖZMŰVELŐDÉS
Őrizzük tehát gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő.” Ipolyi Arnold
5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, PÁNTHY ENDRE ÚT 2-6. Telefon: 06 56 390-011 / e-mail: tmiklos@mail.ivk.hu
Közművelődési tevékenység Közösségi közművelődési tevékenység saját csoportokban Almásy János Nyugdíjasklub ANIME Baba-Mama Klub Barangoló Néptánc Csoport Cimbora Klub Esély Klub Fitt Torna “Foltozgatók” foltvarrók I. csoport “Foltozgatók” foltvarrók II. csoport JÓGA Júlia Balett Csoport /óvodás, kisiskolás/ “KAPOCS” a Mozgássérültek Segítésére Alapítvány Könyvbarátok Köre LeManGuria szabadtánc csoport Miklós Néptáncegyüttes felnőtt csoport Ovi Angol Santonicolaum Kórus Senior Meridián Torna Stáb Ifi Klub Szentmiklósi Fények Fotóklub Szülői Klub Társasjáték Klub Törökszentmiklósi Értékek Klubja Törökszentmiklósi Népdalkör Törökszentmiklósi Nőegylet Vadrózsák Citeraegyüttes Zumba Kids & Kids Jr. Zumba Fittness Közösségi művelődési feladatai: Az életmóddá váló kultúra társadalomfejlesztővé alakítása Tevékenységével hat a lakosság alkotó kedvének felkeltésére, alkotóképességének kialakítására, formálására és fejlesztésére. Ezért tevékenységi köre: Egyének, csoportok, közösségek számára — lehetőségeihez mérten — színteret biztosit a tevékenységhez. Ifjúsági szabadidős tevékenység Tanfolyamok, táborok szervezése Művelődési folyamatokat megvalósító amatőr művészeti csoportokat, szakköröket működtet. Ismeretek átadása, készségek elsajátítása érdekében tanfolyamokat szervez. Életkori sajátosságoknak megfelelő csoportok, illetőleg azonos érdeklődési körű személyek számára klubokat, köröket hoz létre - tagsági díj fizetése mellett. Törökszentmiklós város közéletének egyik színtere lehetőséget biztosít a különféle pártoknak, intézményeknek, közösségeknek, szervezeteknek, testületeknek, rendezvényeik lebonyolításához-térítési díj ellenében. Rendszeresen, tervszerűen biztosítja a művészeti, népművészeti és egyéb kiállítások megrendezését. A társrendezőkkel együttműködve komolyzenei hangversenyeket és koncerteket szervez. Előadó művészek közreműködésével műsorokat szervez. Tevékenységével segíti az életmódváltást mind az egyén, mind a családok életében. Szervezi és közreműködik a város ünnepein, és nagyrendezvényein. Hagyományteremtő és hagyományápoló pályázatokat hirdet és rendezvényeket szervez. Pl.: Alföldi tájak, emberek országos fotópályázat, Rock karácsony, AZTAQ Tehetségkutató stb. Igény szerint alkotótáborokat és tanfolyamokat szervez. Együttműködik és segíti a városban működő civil szervezetek rendezvényeit. Kapcsolatokat alakít ki és ápol a járás közművelődési intézményeivel, törekszik a járásközponti szerepének megerősítésére. Segíti a településen élő roma etnikum kulturális tevékenységét, programjaikhoz teret és lehetőséget biztosít. Törekszik a külterületi lakosság kulturális ellátásának bővítésére, a helyi kezdeményezések segítésére, a külterületi intézményekbe programot szervez. Tájékoztatást nyújt a megye, a járás és a város kulturális eseményeiről. Szélesíti az intézmény társadalmi bázisát, aktíva hálózatot alakít ki. A kulturális turizmus fejlesztéséhez szakmai segítséget nyújt, a turisztikai rendezvényekhez biztosítja szakembereit. Törekszik a propaganda és információs tevékenység hatékonyságának növelésére együttműködik a helyi médiával. Hivatali és szakmai kapcsolatokat ápol. Törekszik új csoportok, szolgáltatások, programok kialakítására, szervezésére. Az intézményben működő saját csoportok, csak az intézményen keresztül bonyolíthatnak külső tevékenységet, esetleges támogatás, fellépési díj az intézményen keresztül köthető. Az intézmény közművelődési részlegének nyitva tartása, a közművelődési tevékenységhez igazodva: Hétfőtől péntekig naponta 8.00 - 21.00 óráig, Szombaton 8.00 - 12.00-ig Vasárnap zárva. Illetve rendezvényhez igazodóan tart nyitva a hét minden napján.
KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG
IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, PÁNTHY ENDRE ÚT 2-6. Telefon: 06 56 390-011 e-mail: tmiklos@mail.ivk.hu facebook Copyright ©2016-2023 IKK All Rights Reserved Designed by: MMCH
NYITVATARTÁS KISTÉRSÉGI TELEVÍZIO RÁDIÓ FM 89.6 TÖRÖKSZENTMIKLÓS YouTUBE IPOLYI  KÖNYTÁR BLOG IPOLYI  KÖZMŰVELŐDÉSI  KÖZPONT (official) VÁROSI  INFORMÁCIÓS PORTÁL MIKLÓS TV TÖRÖKSZENTMIKLÓS
PÉNZTÁR NYITVATARTÁS 2023. NOVEMBER 1-TŐL MUNKANAPOKON 10-18 ÓRÁIG